O mnie

KS.jpg

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ukończyła Akademię Ekonomiczną (dziś: Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, doktoryzowała się w Akademii Ekonomicznej (dziś: Uniwersytecie Ekonomicznym) w Katowicach z tematyki związanej z marketingiem, szkolnictwem wyższym i rynkiem pracy.

Zainteresowania naukowe: komunikacja marketingowa, marka, konkurencyjność – w szkolnictwie wyższym; marketing organizacji non-profit, absolwenci uczelni wyższych na rynku pracy, monitoring rynku pracy, wiedza jako zasób w przedsiębiorstwie.

Autorka wielu ekspertyz, publikacji naukowych oraz raportów badawczych. Współorganizatorka Kongresu „Edukacja – Praca – Kariera”. Ekspert ds. oceny projektów w dziedzinie szkolnictwo wyższe w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Ministerstwie Nauki i copy omega watches Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Menedżer projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

W roku 2007 odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP oraz Honorowym Medalem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej za aktywny wkład w replica watches rozwój współpracy z wyższymi uczelniami w Republice Czeskiej, a także w 2011 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP.

Członek kilku komisji działających w WSB min.: Komisji Specjalnego Systemu Stypendiów Naukowych; fake omega watch Komisji ds. Badań Naukowych i Wydawnictw;  Komisji ds. Oceny Kadry; Komisji Kwalifikacyjnej ds. wyjazdów zagranicznych studentów i kadry dydaktycznej

Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, Prorektora ds. współpracy z zagranicą w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej;